Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Ons lesmateriaal

  1. De uitleg van de hoofddocent. Per onderwerp worden kernachtig de veelvoorkomende vragen aan de orde gesteld en hoe je deze het beste kunt aanpakken. Hier komen onze inmiddels bekende stappenplannen van pas!
  2. De manier van uitleggen door de assistent-docenten. Zij weten je op een zo efficiënt mogelijke manier zelf achter het antwoord te laten komen, zodat je ook tijdens het maken van je eindexamen weet hoe je zelfs de meest lastige vraagstukken zelf moet oplossen.
  3. Het lesmateriaal. De opbouw van het lesmateriaal verschilt per vak. In vrijwel alle gevallen voldoet het lesmateriaal aan de volgende kenmerken:

Dit betekent dat je na de uitleg de besproken stappenplannen en 'tips en trucs' direct leert toepassen op de (examen)sommen. De docenten helpen je direct als je een vraag hebt. Per vijf leerlingen is er namelijk steeds één docent beschikbaar. Je hoeft dus vrijwel nooit lang te wachten. Overigens komen de docenten ook regelmatig langs om te kijken of je goed bezig bent. Wel zo handig als je in een ingewikkelde som verdiept zit.

Vaak begin je, wanneer je je moet voorbereiden op een toets of examen, met het oefenen van examensommen. Als die sommen niet lukken, verlies je al snel je zelfvertrouwen en de motivatie om door te gaan, terwijl je wellicht slechts een eenvoudige basisvaardigheid mist. Vandaar dat we onze sommen hebben verdeeld in vier niveaus:

  1. Gemakkelijke opgaven die testen of je de basis goed begrepen hebt.
  2. Sommen op examenniveau 'zonder verhaal'. Wat we hier testen is of er nog hiaten zitten in het toepassen van stappenplannen. Wanneer dit goed gaat, weten jij en de docenten dat je de sommen op examenniveau aankunt en dat er nog maar één ding is waardoor je je zou kunnen laten afleiden namelijk: de 'verhaaltjes'!
  3. Sommen op examenniveau 'met verhaaltjes'. Als het goed is, lukken deze sommen nu ook, want met behulp van onze stappenplannen en 'tips en trucs' weet je bij het lezen van de vraag (dat doe je dus eerst) naar welke gegevens in de tekst je op zoek moet. Hoe je die gegevens moet zoeken, leggen wij je uit. Je verspilt op die manier geen kostbare tijd.
  4. Lastige examensommen met verhaal. Dit zijn specifieke opgaven speciaal als je voor een zo hoog mogelijk cijfer gaat, bijvoorbeeld omdat je een studie met selectie wilt gaan doen. Laat dit aan de docenten weten: ze dagen je dan extra uit!

Elk jaar zijn er meerdere bijeenkomsten waarin onze docenten bij elkaar komen om na te gaan hoe de cursussen nog verder verbeterd kunnen worden. Het lesmateriaal is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Elk jaar passen we het materiaal aan de laatste veranderingen in het examenprogramma aan.

Maar dat niet alleen. Ook analyseren we elk jaar de meest recente examens om na te gaan welke sommen en vaardigheden veel aan bod komen, en om te onderzoeken hoe veel elk onderwerp wordt getoetst. Ons lesmateriaal passen we daar dan weer op aan. Je kunt er dus vanuit gaan dat het lesmateriaal helemaal up-to-date is en toegespitst is op jouw examen. Lees hier meer over de examenanalyses.

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining